Este sitio utiliza cookies. [ Acepto ]

Renovació de CAP

Renovació de CAP

El CAP és un certificat d'aptitud professional que es requereix amb caràcter obligatori als conductors de transport de viatgers desde l'11 de setembre del 2008, i als conductors de transport de mercaderies desde l'11 de setembre del 2009, sense el qual no poden realitzar l'activitat professional del transport.

Requisits

(L'edat mínima requerida per a aquest permís és de 18 anys)

 

Autoritza a conduir

A vehicles de les categories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ó D+E